border
border
border
border

Zespół

Kancelaria Radcowsko-Rzecznikowska DELEX zatrudnia kilkuosobowy zespół składający się z wykwalifikowanych radców prawnych oraz aplikantów radcowskich, którzy podchodzą profesjonalnie do każdej powierzonej sprawy, a ich zaangażowanie daje pewność, że Klient otrzyma najbardziej efektywne rozwiązania swoich problemów

Alina Budner

Radca prawny Rzecznik patentowy

Europejski Rzecznik Patentowy
European Trade Mark and Design Attorney

więcej

Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi prawnej, co gwarantuje najwyższą jakość świadczonych usług, które zdobyła obsługując podmioty gospodarcze, w tym: spółki prawa handlowego, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą jak też i klientów indywidualnych, przedsiębiorstwa państwowe, instytuty naukowe, stowarzyszenia, fundacje, jednostki samorządu terytorialnego oraz inne jednostki sektora finansów publicznych dysponujące w szczególności środkami na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej jak też i realizujące zadania z zakresu budowy dróg i autostrad, w tym m.in. realizowanymi na warunkach FIDIC.
W sprawach z zakresu ochrony własności przemysłowej reprezentuje Klientów przed Urzędem Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej, Europejskim Urzędem Patentowym, Urzędem Unii Europejskiej do spraw Własności Intelektualnej – EUIPO, World Intellectual Property Organization.
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Kierunek Prawo.
Ukończyła studia podyplomowe z zakresu prawa pracy i prawa europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz liczne kursy, w tym: dla kandydatów na członków rad nadzorczych Spółek Skarbu Państwa, prawa zamówień publicznych, ochrony środowiska, finansów publicznych, prawa budowlanego jak też i szereg szkoleń dla beneficjentów środków z Unii Europejskiej.
Jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi i Polskiej Izby Rzeczników Patentowych

E-mail: a.budner@delexkancelaria.com
Telefon: 501 076 252

Zajmuje się głównie obsługą przedsiębiorców w procesie gospodarczym, w tym między innymi realizowanym na warunkach FIDIC. Prowadzi też sprawy cywilne.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, Kierunek Prawo oraz Wydziału Prawa Uniwersytetu François Rabelais w Tours we Francji (M2).

Ukończyła studia podyplomowe „Francuskie Magisterium prawa – Prawnik europejski” na Uniwersytecie Łódzkim.
Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi.

E-mail: j.budner@delexkancelaria.com
Telefon: 509 793 575

Łukasz Dłabich

Radca prawny
więcej

Zajmuje się głównie obsługą przedsiębiorców w procesach gospodarczych, w tym między innymi realizowanych na warunkach FIDIC, sprawami cywilnymi oraz podatkowymi, a także sprawami z zakresu ubezpieczeń majątkowych i osobowych oraz obsługą jednostek samorządu terytorialnego.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, Kierunek Prawo. Ukończył studia podyplomowe z zakresu prawa podatkowego na Uniwersytecie Łódzkim.

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi.

E-mail: l.dlabich@delexkancelaria.com
Telefon: 604 112 052

Zajmuje się głównie sprawami z zakresu prawa pracy, prawa własności przemysłowej, prawa cywilnego oraz gospodarczego.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Kierunek Prawo oraz Kierunek Administracja.

Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi.

E-mail: m.polinska@delexkancelaria.com
Telefon: 509 435 281

Anna Humieja

Aplikant radcowski
więcej

Zajmuje się głównie sprawami z zakresu prawa pracy, prawa cywilnego oraz gospodarczego.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi, Kierunek Prawo.

E-mail: a.humieja@delexkancelaria.com
Telefon: 509 435 281

Marta Dalach

Asystentka
więcej

Organizuje pracę Kancelarii, odpowiada za obieg dokumentów w Kancelarii oraz korespondencję pomiędzy Kancelarią, Klientami i podmiotami trzecimi.

Współpracuje z Rzecznikiem patentowym w sprawach z zakresu ochrony własności przemysłowej – znaki towarowe, wzory przemysłowe (UPRP- Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej, EUIPO – Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, WIPO – Światowa Organizacja Własności Intelektualnej).

Absolwentka Wydziału Zarządzania, Kierunek Zarządzanie i Marketing, specjalność Rachunkowość i zarządzanie finansami na Uniwersytecie Łódzkim.

E-mail: m.dalach@delexkancelaria.com
Telefon: 509 435 281