border
border
border
border

Marta Dalach

Asystentka

Organizuje pracę Kancelarii, odpowiada za obieg dokumentów w Kancelarii oraz korespondencję pomiędzy Kancelarią, Klientami i podmiotami trzecimi.

Współpracuje z Rzecznikiem patentowym w sprawach z zakresu ochrony własności przemysłowej – znaki towarowe, wzory przemysłowe (UPRP- Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej, EUIPO – Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, WIPO – Światowa Organizacja Własności Intelektualnej).

Absolwentka Wydziału Zarządzania, Kierunek Zarządzanie i Marketing, specjalność Rachunkowość i zarządzanie finansami na Uniwersytecie Łódzkim.

E-mail: m.dalach@delexkancelaria.com
Telefon: 509 435 281